การส่งมอบขวด PET จากโครงการเอส คอนโด สมุทรสาคร เพื่อบุคลากรด่านหน้า และร่วมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือร่วมใจดำเนินโครงการจากงานบริหารคอนโด และนิติบุคคลอาคารชุด ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์

การส่งมอบขวด PET จากโครงการเอส คอนโด สมุทรสาคร เพื่อบุคลากรด่านหน้า และร่วมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือร่วมใจดำเนินโครงการจากงานบริหารคอนโด และนิติบุคคลอาคารชุด ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์

Read more
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564  สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง ณ โรงแรม ฟอร์จูนแสงจันทร์บีช ระยอง

Read more
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส สกลนคร เอและบี

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส สกลนคร เอและบี

Read more
คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ในหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงสำหรับอาคารสำนักงาน อายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป"

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ในหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงสำหรับอาคารสำนักงาน อายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป" เพื่อเปิดมุมมองให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพในการบริหารจัดการอาคารมากยิ่งขึ้น

Read more