คุณศัลย์ มูลศาสตร์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาชีพ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร ซี.พี.แลนด์ ร่วมเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”

สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัย คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 | เวลา 20:00-21:30น.
⚫️ Eating Facility
“ศูนย์อาหารในห้าง ตัวแปรสำคัญในวิถีชีวิตใหม่”
- คุณศัลย์ มูลศาสตร์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาชีพ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร ซี.พี.แลนด์
“ปรับ facility อย่างไรให้อยู่รอด”
- คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อ เพนกวิน) ที่ปรึกษาและเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร Penguin Eat Shabu
ติดตามผ่าน Facebook Live ของสมาคม @Thailand Facility Management Association : TFMA ได้ฟรีในวันและเวลาดังกล่าวOnline bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress