งานจัดฝึกอบรม หรือจัดหลักสูตรด้านการบริหารอาคาร การจัดการงานวิศวกรรมอาคาร การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการพลังงาน(Corse Training) บริการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยผู้ชำนาญการ หรือจัดให้มีหลักสูตรขึ้นในสถาบันการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรอาคาร และบุคลากรขององค์กรต่างๆ

 

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

TEL: 02 7117 689 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress