งานบริหารงานนิติกรรม และกฎหมาย(Law Consultancies)  บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร อาคารชุดและที่ดินจัดสรร นิติกรรมและสัญญาต่างๆ

 

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

TEL: 02 7117 689 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress