งานบริหารดูแลพื้นที่เช่า และบริหารจัดการผู้เช่า(Tenant Management)  ให้บริการสำหรับเจ้าของสินทรัพย์ ในการจัดหาผู้เช่า และบริหารจัดการผู้เช่า ตั้งแต่การจัดทำสัญญาเช่า จัดเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ดูแลทรัพย์สินระหว่างสัญญาเช่า และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์

 

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

TEL: 02 7117 689 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress