ติดต่อเรา

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 3 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 02 642 1199 Fax:02 642 1144   Email: info@cpfm.co.th