ทีมการจัดการพลังงานส่วนกลาง CPFM เข้าตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ทีมการจัดการพลังงานส่วนกลาง CPFM เข้าตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ณ.อาคารธาราพาร์ค

Read more
คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมให้กับพนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
by Super User

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมให้กับพนักงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read more
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 นิติบุคคลอาคารชุดกัลปพฤกษ์ เลควิว ขอนแก่น
by Super User

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีนิติบุคคลอาคารชุดกัลปพฤกษ์ เลควิว ขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม

Read more