ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 ให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอนโดดรีม ลำปาง

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 ให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอนโดดรีม ลำปาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

Read more
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี

Read more
บริษัท ซี.พี ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ ได้จัดกิจกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของอาคารธาราสาทร ประจำปี 2563

บริษัท ซี.พี ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ ได้จัดกิจกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของอาคารธาราสาทร ประจำปี 2563

Read more
อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี

อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี

Read more