อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี
by Webmaster

อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี

Read more
ทีมการจัดการพลังงานส่วนกลาง CPFM เข้าตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
by Webmaster

ทีมการจัดการพลังงานส่วนกลาง CPFM เข้าตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ณ.อาคารธาราพาร์ค

Read more
คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมให้กับพนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
by Super User

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมให้กับพนักงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read more