by Super User

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 นิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่าน ณ โครงการ กัลปพฤกษ์ เลควิว ขอนแก่น