by Super User

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 นิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่าน ณ โครงการ กัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส สกลนคร