พร็อพเวิร์กซ์ (PropworX)  ผู้พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน IoT หรือ Internet of Things สร้างการบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะของงานด้านบริหารทรัพย์สินและอาคารสูงในรูปแบบ Smart Assets Management  ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริษัท (ที่ 3 จากซ้าย) คุณโกศล ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ได้ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารอาคารแบบ Smart Building System ร่วมกับ คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) คุณรฤก อ.อินทรวิชิต ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ CPFM ดำเนินธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ ภายใต้ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผนึกกำลังให้เกิดการขยายฐานทางธุรกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดย CPFM ได้ตกลงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพย์สินจาก PropworX เป็นส่วนหนึ่งสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรอาคารให้ลูกค้าของ CPFM ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญรับบริหารอาคาร
บริหารอาคาร CPFM ดำเนินงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุดมามากกว่า 20 อาคาร ทั่วประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และให้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ
🏬🚩 ต้องการบริษัทฯดูแลอาคารชุด อาคารสำนักงาน หรือ สถานที่อื่นๆ ปรึกษาเราสิคะ
👍Your Service Solution ,We can do‼️
💙CREATE.SHARE.VALUE 💰
📍บริษัท ซี.พี ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
☎️ 02 642 1199
📬 info@cpfm.co.th
🌐 www.cpfm.co.th

CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า