เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  นำโดย นายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564  สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง ณ โรงแรม ฟอร์จูนแสงจันทร์บีช ระยอง

ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดประจำปี, พิจารณารับงบการเงินของผู้สอบบัญชี, พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี, พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ  โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

รับบริหารอาคาร
บริหารอาคาร CPFM ดำเนินงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุดมามากกว่า 20 อาคาร ทั่วประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และให้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ
🏬🚩 ต้องการบริษัทฯดูแลอาคารชุด อาคารสำนักงาน หรือ สถานที่อื่นๆ ปรึกษาเราสิคะ
👍Your Service Solution ,We can do‼️
💙CREATE.SHARE.VALUE 💰
📍บริษัท ซี.พี ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
☎️ 02 642 1199
📬 info@cpfm.co.th
🌐 www.cpfm.co.th

CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า