งานตรวจสอบอาคาร

งานตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร(Building Inspection) ให้บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร โดยวิศวกรที่มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร