งานบริหารจัดการอาคารชุด

งานบริหารจัดการอาคารชุด บริหารงาน อาคาร สถานที่ ด้าน Facility Management ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงานทั้งระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเจ้าของอาคาร​