งานบริหารจัดการพลังงาน

งานบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management) บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และการดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาศักยภาพและมาตรการในการประหยัดพลังงาน