TH / EN

ข่าวสาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหารอาคารและวิศวกรรมบูรณาการ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ในหัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงสำหรับอาคารสำนักงาน อายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป” เพื่อเปิดมุมมองให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพในการบริหารจัดการอาคารมากยิ่งขึ้น