TH / EN

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ