TH / EN

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 ให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอนโดดรีม บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ