สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”

สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัย คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 | เวลา 20:00-21:30น. Re-opening Facility“การเตรียม facility ให้พร้อมก่อนปลดล็อคโรงเรียนกวดวิชา”- คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)“ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่กับความท้าทายของคน FM”- คุณเสรีชัย ชูเลิศ…

Continue Readingสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”