TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคอาวุโส (ประจำโครงการเขาชีจรรย์)
สถานที่ เขาชีจรรย์
อัตราเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุ 21 – 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
4. หากมีใบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรโครงการ (ธาราพัฒนาการ)
สถานที่ ธาราพัฒนาการ
อัตราเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.เพศชาย-หญิง อายุ 30 – 45 ปี
2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)


วิศวกรประจำอาคาร ( ธาราพัทยา/เขาชีจรรย์ )
สถานที่ ประจำธาราพัทยา/เขาชีจรรย์
อัตราเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคาร
3. ผ่านงานอาคารสูงไม่น้อยกว่า 10 ชั้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร
4. หากมีใบกว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค / ช่างเทคนิคอาวุโส ( เขาชีจรรย์ )
สถานที่ อำเภอวังจันทร์ ระยอง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุ 21 – 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
4. หากมีใบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค (โครงการธาราสาทร)
สถานที่ ธาราสาทร
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานช่างอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีใบสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ช่างเทคนิค (ประจำโครงการธาราพาร์ค
สถานที่ ธาราพาร์ค
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคาร
3. ผ่านงานอาคารสูงไม่น้อยกว่า 10 ชั้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร
4. หากมีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค (ประจำอาคาร ALS พัฒนาการ 40)
สถานที่ อำเภอวังจันทร์ ระยอง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุ 23 – 40 ปี
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 2 ปีขึ้นไป

ช่างเทคนิค ( ประจำ The Encony ระยอง )
สถานที่ The Encony
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุ 23 – 40 ปี
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปีขึ้นไป

ร่วมงานกับเรา

วันที่ 3 มีนาคม 2565

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้ง ซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เบื้องต้นให้กับระบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

วันที่ 3 มีนาคม 2565

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้ง ซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เบื้องต้นให้กับระบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา