ABCDEFG

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานกรรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ และคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟและจัดดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี ซึ่งการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟและการจัดประชุมใหญ่ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน…

Continue ReadingABCDEFG

สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”

สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัย คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 | เวลา 20:00-21:30น. Re-opening Facility“การเตรียม facility ให้พร้อมก่อนปลดล็อคโรงเรียนกวดวิชา”- คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)“ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่กับความท้าทายของคน FM”- คุณเสรีชัย ชูเลิศ…

Continue Readingสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”

การเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”  ในสถานการณ์โควิด-19

สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัย คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 | เวลา 20:00-21:30น. Eating Facility“ศูนย์อาหารในห้าง ตัวแปรสำคัญในวิถีชีวิตใหม่”- คุณศัลย์ มูลศาสตร์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาชีพ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร ซี.พี.แลนด์“ปรับ facility อย่างไรให้อยู่รอด”- คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อ เพนกวิน)…

Continue Readingการเสวนาออนไลน์ชุด “อาคารปลอดภัย ผู้ใช้งานปลอดภัย”  ในสถานการณ์โควิด-19