ABCDEFG

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานกรรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ และคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟและจัดดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี ซึ่งการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟและการจัดประชุมใหญ่ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน…

Continue ReadingABCDEFG

อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย นายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการ จัดงานอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี   ณ.บริเวณล๊อบบี้ ชั้น 1 ของนิติบุคคลอาคารชุด…

Continue Readingอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี