TH / EN

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 ให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ