TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการอาคาร ( กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค สุราษฏร์ธานี )
สถานที่ กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค สุราษฏร์ธานี
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท

รายละเอียด
– ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและ/หรือบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและนโยบาย
– รับนโยบาย – วางแผน – กระจายงานและติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
– รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และบริการผู้ใช้พื้นที่ตามเขอบเขตที่รับผิดชอบ
– ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความขยัน อดทน และรอบคอบ
4. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกุลสตรี (แพรว) / คุณชลพิน (แบงค์)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114 หรือ 116
หรือ 093-970-3390, 097-080-2523

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523