บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. โดยมีการแชร์เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001

Continue Readingบริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001